Menu

Informacje podawane na tej stronie dotyczą Kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klas VIII SP


INFORMACJA Z DNIA 26 III 2020

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w kontekście epidemii koronawirusa pragnę poinformować:

 • Na dzień dzisiejszy nie ulega zmianie data przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii – 24 maja, godz. 16.00.
 • Jeżeli data udzielenia Sakramentu Bierzmowania ulegnie przesunięciu każdy z Kandydatów zostanie o tym poinformowany. Najprostszy wyznacznik, który możemy prowizorycznie wprowadzić: jeżeli lekcje w tradycyjnej formie wrócą do szkół przed dniem 24 V 2020, Bierzmowanie sprawujemy normalnie. Jeżeli nie, przesuwamy na późniejszy termin i przedstawiane poniżej terminy tracą ważność.
 • Ulega zmianie termin spotkania. W związku z obostrzeniami sanitarnymi, zostaje ono przeniesione z dnia 4 IV 2020. Nowy termin to 25 IV 2020, w porządku: 8.30 spowiedź, 9.00 Msza święta i spotkania w grupach.
 • Epidemia koronawirusa nie zwalnia nas z uczestnictwa w Mszy świętej. Zmienia się jedynie sposób Jej przeżywania. Przypominam u udzielonej przez Arcybiskupa Lubelskiego dyspensie, która zaleca uczestnictwo duchowe w Eucharystii transmitowanej przez radio, telewizję czy Internet. Udział w takiej Mszy poświadcza podpis Waszych rodziców w tradycyjnym indeksie.
 • Zachęcam, by prywatnie odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
 • Przypominam, że osoby, które zostały ochrzczone poza naszą parafią muszą dostarczyć „Akt chrztu” (oczywiście po ustąpieniu stanu epidemii koronawirusa).
 • Rozmowy-egzaminy przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania będą odbywać się w dniach 9-16 V 2020. Przypominam, że zagadneinia - modlitwy - zostały przekazane już wcześniej.
 • Próby liturgiczne rozpoczynają się o godz. 17.45. Terminy: 19-20 V 2020. W razie potrzeby również 21 V 2020.
 • Dzień skupienia oraz spowiedź przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania: 22 V 2020, godz. 17.20.
 • Pamiętajmy w naszych modlitwach o chorych, lekarzach oraz zmarłych. Prośmy o ustanie epidemii koronawirusa.
 • Nowe, aktualne informacje dotyczące przygotowania i samej celebracji Sakramentu Bierzmowania będą umieszczane na stronie internetowej parafii.

 

z modlitewną pamięcią o Kandydatach i ich Najbliższych,

ks. Mateusz Wójcik

 


 

Pytania i odpowiedzi

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?

 • Ze względów duszpasterskich do Bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. 

KIEDY OTRZYMAM SAKRAMENT BIERZMOWANIA?

 • 24 maja 2020 roku, godzina 16.00.

KTÓRY Z BISKUPÓW BĘDZIE SZAFARZEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?

 • Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

GDZIE POWINNO SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ I PRZYJĄĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA?

 • Parafia jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania Sakramentów, więc właściwym miejscem przygotowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie Kandydata w życie Jego parafii.

JAKIE DOKUMENTY I KIEDY MUSZĘ DOSTARCZYĆ?

 • Jeżeli chrzest odbywał się poza parafią, musisz dostarczyć „Akt chrztu”, który odbierzesz w kancelarii parafii chrztu. Dostarcz go do ks. Mateusza do końca stycznia 2020 (nie odwlekaj, by nie zapomnieć).
 • Jeżeli mieszkasz poza parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, a chcesz przyjąć Bierzmowanie w naszym kościele, potrzebujesz zgody proboszcza parafii, w której mieszkasz. Musisz dostarczyć ją do ks. Mateusza do końca października 2019 roku.

KTO PODEJMIE DECYZJĘ O DOPUSZCZENIU MNIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?

 • Do Sakramentu Bierzmowania dopuszcza proboszcz parafii lub wyznaczony przez niego ksiądz.

W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ IMIĘ?

 • Dla zaznaczenia związku Bierzmowania z Sakramentem chrztu świętego warto zachować imię chrzcielne. Zmiana jest uzasadniona, gdy imię chrzcielne nie jest związane z patronem chrześcijańskim lub jeśli Kandydat czuje większy związek z innym świętym lub błogosławionym. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do Sakramentu Bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA?

 • W celu wyraźnego zaznaczenia jedności Sakramentów Chrztu i Bierzmowania świadkami Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.
 • Świadek bierzmowania powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.  

JAKIE SĄ ZADANIA ŚWIADKA BIERZMOWANIA I KIEDY GO NAJLEPIEJ WYBRAĆ?

 • Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii Bierzmowania, ale ma on przygotować Kandydata do przyjęcia Bierzmowania, a po przyjęciu tego Sakramentu pomóc Bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego. Dlatego Kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do Bierzmowania. 

KIEDY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ SPOTKANIA?

Z zasady spotkania będą odbywać się w pierwszą sobotę miesiąca (od godz. 8.30: spowiedź, Msza święta, konferencja – praca w grupach). Jednak szanując nasz czas, ferie, długie weekendy itp. spotkania będą odbywały się w następujących terminach:

 • 15.09.2019 (nd), Msza święta i konferencja rozpoczynająca
 • 05.10.2019 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 02.11.2019 (sb), spowiedź oraz Msza święta w dowolnym kościele w związku ze Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, odwołana konferencja w Garbowie
 • 07.12.2019 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 04.01.2020 (sb), spowiedź, Msza święta w dowolnym kościele
 • 01.02.2020 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 07.03.2020 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 04.04.2020 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 19-21.05.2020 (wt-czw), godz. 18.00, próby przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania
 • 22.05.2020 (pt), godz. 18.00, Nabożeństwo pokutne oraz spowiedź
 • 23.05.2020 (sb), godz. 8.00, sprzątanie kościoła. 
Gdyby jakikolwiek z terminów uległ zmianie, Kandydaci zostaną o tym fakcie wcześniej powiadomieni.  

 

CO MUSZĘ WYPEŁNIĆ PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO BIERZMOWANIA?

 • modlić się w intencji dobrego przygotowania się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
 • regularnie przystępować do Sakramentów uczestnicząc w niedzielnej oraz świątecznej Mszy świętej
 • regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej
 • systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania
 • uczestniczyć w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca (spowiedź, Msza święta, konferencja)
 • uczestniczyć w 10 nabożeństwach październikowych
 • uczestniczyć w 1 niedzielnej Mszy świętej tzw. „roratniej”
 • uczestniczyć w 3 nabożeństwach drogi krzyżowej
 • uczestniczyć w Triduum Paschalnym (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota)
 • uczestniczyć w 5 nabożeństwach majowych
 • bezwzględnie być obecnym na majowym nabożeństwie pokutnym bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie Sakramentu Bierzmowania
 • uczestniczyć w próbach liturgicznych przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania
 • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach
 • zdać w obecności Rodzica/Opiekuna egzamin kończący czas przygotowań
 • wszędzie starać się być świadkiem wiary w Boga

 

GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWAŃ DO BIERZMOWANIA?

 • www.garbow.parafia.info.pl
 • Zakładka: „Sakr. Bierzmowania”

 

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDZIALNYM ZA BIERZMOWANIE?

 • Osobiście
 • Adres e-mail: ksmateuszwojcik@gmail.com

Deklaracja

Wypełnioną deklarację oraz kartę danych osobowych należy przynieść na spotkanie w pierwszą sobotę października.

Dzisiaj jest

czwartek,
09 kwietnia 2020

(100. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok A, II
Wielki Czwartek

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3928