Menu

Sakramenty

Chrzest

Chrzty odbywają się w drugą i ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1030.


Potrzebne dokumenty:

        akt urodzenia dziecka z USC /do wglądu/,

        dane o rodzicach i rodzicach chrzestnych /imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/,

        zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że dana osoba może pełnić funkcję rodzica chrzestnego.


 Chrzestnymi nie mogą być osoby:

* niepraktykujące lub praktykujące niesystematycznie;

* pozostające w cywilnych związkach małżeńskich lub w wolnych związkach;

* uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.I Komunia święta

 

I Komunia odbędzie się w Niedzielę Trójcy św. podczas Mszy św. o godz. 10.30.

Dzieci z naszej parafii przyjmą po raz pierwszy Komunię św. w niedzielę 16 czerwca 2019 r.


Potrzebne dokumenty:

        metryka chrztu dzieckaBierzmowanie

 

Bierzmowanie odbędzie się 26 maja 2019 r. /niedziela/ podczas Mszy św. o godz. 16.00.

Sakramentu bierzmowania udzieli J.E. Ks. Bp Artur Miziński - Sekretarz Generalny KEP


 

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą:

 

 

        w niedzielnej Mszy św.

        w nabożeństwach Pierwszych Sobót,

        Mszy św. o godz. 900 w I Sobotę Miesiąca

        spotkaniach po Mszy św. w I Sobotę Miesiąca

        wyznaczonych spotkaniach przygotowujących do bierzmowania.


Potrzebne dokumenty:

        metryka chrztuMałżeństwo

 

Informacje dotyczące sakramentu małżeństwa:

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona, bądź tzw. licencja. Zgodę zwaną „Licencją”, można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

        udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich,

        udział w "Dniu skupienia dla narzeczonych"

        trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej,

        dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem).

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami (świadkowie mają ze sobą dowód tożsamości) zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przedstawiają wtedy następujące dokumenty:

        indeks odbycia nauk przedślubnych,

        zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

        licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią,

        zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

 


Nauki przedmałżeńskie odbywają się dwa razy w roku (przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy) w soboty o godz. 1800 w Kancelarii parafialnej.

 


Potrzebne dokumenty:

        dowody osobiste,

        aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 3 miesięcy),

        świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),

        w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka,

        świadectwo religii z ostatniej klasy,

�     zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne tzn. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.Spowiedź

 

Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany:

        w niedziele i święta – podczas każdej Mszy św.

        dni powszednie 15 min przed każdą Mszą św. (tzn. 645, 715, 1645)

        I Piątek miesiąca – 1630

        I Sobota miesiąca – 830Namaszczenie chorych

Informacje dotyczące sakramentu namaszczenia chorych:

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa:

PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.


Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia chorych udzielamy w każdej chwili.
Pogrzeb

 

Informacje dotyczące pogrzebu katolickiego:

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci), pogrzeb dziecka ochrzczonego lub nieochrzczonego.


Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

        Msza św. w 30 dzień po śmierci

        Msza św. w rocznicę śmierci

        Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)

        „Wypominki” w listopadzie

 


W Wigilię Niedzieli Miłosierdzia na cmentarzu parafialnym odprawiana jest Msza św. o godz. 1700 za wszystkich zmarłych tu spoczywających.


Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.


Potrzebne dokumenty:

        karta zgonu i akt zgonu z USC

        zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza Parafią lub w Szpitalu (wystawia je kapelan Szpitala)

        informację o zmarłym, jeśli mieszkał na terenie innej parafii (wystawioną przez właściwego ks. proboszcza).

Dzisiaj jest

sobota,
18 stycznia 2020

(18. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, I Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
40788